Trädfällning

Vi tar bort träd som står ill till, skräpar ned eller skymmer solen.

Går träden att fälla helt på ett säkert sätt gör vi det, annars tar vi trädet bit för bit med skylift.

Trädfällning

Trädfällning

Priser

För att kunna lämna en korrekt prisuppgift måste vi först se trädet/träden.

Som riktmärke kan man säga att vi debiterar ca 3500 för första trädet om skylift behövs. Sedan kostar det ca 1 500 per träd beroende på hur stort det är.

Om träden kan fällas riskfritt så blir priserna annorlunda, därför vill vi se dom innan vi lämnar ett prisförslag.