BORTFORSLING

Vi erbjuder bortforsling av allt ris och stam efter trädfällningen. Riset flisar vi upp på plats med vår flistugg och kan på så sätt erbjuda RUT-avdrag på även på denna tjänst.

Flistuggning

Genom att använda en flismaskin kan man minska lastvolymen med upp till 10ggr. Denna typ av bortforsling sparar både tid, bränsle och brukar också bli betydligt billigare.  Allt trädgårdsavfall som har en diameter under 30cm kan vi flisa upp på vår tippbil. Vill ni ha det som fyllnad kring häck eller rabatter så väljer ni bara ut en anvisad plats som vi kan tippa på. Annars tippar vi det hos det lokala värmeverket. 

Gårdstrktor och kranbil

För att kunna forsla bort stam från flera träd på ett smidigt sätt har vi tillgång till både gårdstraktor och kranbil. Gårdstraktorn är ca 3,5m lång, 1,5m bred och väger ca1300kg. De breda däcken gör att marktrycket och spåren blir minsta möjliga.

Uppkapning

Om man vill ta hand om ris, grenar och stam själv så går det självklart också bra. Vi kan också hjälpa till med att kapa upp stammar i önskade vedlängder som ni sedan får klyva själva. 

Kontakta oss för fri offert

Tel - 070-355 24 95

Smultronvägen 7 • 904 35 Umeå

Följ oss på Instagram