50% RUT-avdrag

Rutavdraget ges med 50% av arbetskostnaden men maxbeloppet 25 000 kr per person. För er som fyllt 65 år vid årets början har ni möjlighet att göra Rutavdrag på upp till 50 000kr per person.

RUT-Avdrag

Exempel på tjänster som ger rätt till Rutavdrag, kopierat från skatteverkets hemsida.

  • Beskärning och fällning av träd
  • Klippning och uppgrävning av häckar, rosor och buskar
  • Stubbfräsning eller annat arbete med att ta bort stubbar
  • Flistuggning samt vedkapning och stapling av ved från träd som vuxit på tomten
  • Återställande av mark efter att träd och buskar tagits bort.

Kontakta oss för fri offert

Tel - 070-355 24 95

Smultronvägen 7 • 904 35 Umeå

Följ oss på Instagram